សាលាមួយ កម្មវិធីពីរ

សាលាមួយ កម្មវិធីពីរ

កម្មវិធីអន្តរជាតិ

ពង្រឹងការគិតបែបទូលំទូលាយបណ្ដុះឧត្តមភាពបុគ្គល

កម្មវិធីភាសាបារាំង

កម្មវិធីភាសាបារាំង ១០០% ចាប់ផ្តើមពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៤ ។

ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ការសហការគ្នា និងការស្វែងរកឧត្តមភាពគឺជាចំនុចស្នូលដែលយើងកំពុងបន្តអនុវត្តន៍ ។ ពួកយើងរួមគ្នាជាធ្លុងតែមួយដើម្បីបង្កើតមជ្ឈដ្ឋានសិក្សាដែលពោរពេញទៅដោយមតិគំនិត និងនាំក្ដីស្រមៃទាំងពួងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ ។

Fabrice Filachet

នាយាកសាលា EFI.

តួលេខមួយចំនួន

185

ចំនួនសិស្សសរុប

51 %

សិស្សសញ្ជាតិបារាំង

31

សិស្សចំរុះជាតិសាសន៍

100%

លទ្ធផលសិស្សប្រលងជាប់

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ

ឧត្តមភាពនៃការសិក្សាអប់រំ និងសុខុមាលភាពល្អរបស់សិស្សានុសិស្សជាអាទិភាពចំបងរបស់យើង ។ បន្ថែមពីការជួយជ្រោមជ្រែងពួកគេអោយទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា សាលាយើងខ្ញុំក៏ធានាផងដែរថាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកធំលូតលាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិក្សាមួយដែលមានលក្ខណ:ពេញបរិបូរណ៍ទាំងផ្លូវអារម្មណ៍និងការចូលក្នុងសង្គមយ៉ាងសកម្ម ។

⭐︎ សូមក្រឡេកមើលបរិវេណសាលា

⭐︎ ស្វែងយល់បន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌចូលរៀន

⭐︎ យើងខ្ញុំរងចាំឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់លោកអ្នក