ទស្សនាសាលាយើងខ្ញុំ

សាលាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដោយក្ដីសោមនស្សរីករាយជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកហើយយើងខ្ញុំក៏មានក្ដីរីករាយឥតឧបមាក្នុងការរៀបចំធ្វើទស្សនកិច្ចសាលាដែលមានទីតាំងនៅកោះពេជ្រចំកណ្ដាលបេះដូងទីក្រុងភ្នំពេញជូនលោកអ្នកផងដែរ ។ សូមបំពេញទំរង់បែបបទចុះឈ្មោះខាងក្រោមដើម្បីយើងខ្ញុំរៀបចំជូនលោកអ្នក ។

សូមជ្រើសរើសថ្ងៃដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចសាលាយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងបញ្ជាក់ទៅលោកអ្នកវិញ ។